Kwaliteit Tandarts Minde

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteedt tandarts Minde veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Tandarts Minde hanteert daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze tandartspraktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze tandartspraktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Bijwonen studiegroepen
  • Interne scholing
  • Kennistoetsen
  • Implementatie van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat we goede kwaliteit als tandarts blijven leveren.